W 2016 roku zmianie ulegają zasady otrzymywania worków brązowych na odpady biodegradowalne.


W przypadku jednorodzinnych nieruchomości zamieszkałych firma Remondis Gliwice sp. z o.o. jednorazowo dostarczyła komplet 26 worków na cały rok.
Worki te należy wystawiać zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych w zależności od ilości zebranych odpadów biodegradowalnych w danym czasie.
Firma Remondis nie będzie już zostawiać brązowych worków w zamian za wystawione pełne worki.
Ponadto brązowy pojemnik na odpady biodegradowalne będzie opróżniany na dotychczasowych zasadach tj co 2 tygodnie.

Jednocześnie informujemy, że zasady odbioru pozostałych odpadów segregowanych takich jak plastik, papier i szkło pozostają bez zmian to jest zgodnie z zasadą worek za worek.

W przypadku nieotrzymania worków na odpady biodegradowalne prosimy o kontakt z firmą Remondis. Telefonicznie: 032 231-08-58 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta firmy Remondis przy ul. Kaszubskiej 2, w godzinach 7:00-15:00


Dodatkowe worki na odpady biodegradowalne można zakupić w siedzibie firmy Remondis przy ulicy Kaszubskiej 2.
Odpady zielone można również samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych zlokalizowanego w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej.

NOWE HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016r.-2017r.


HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

pobierz PDF

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W WORKACH KOLORU: ŻÓŁTEGO, ZIELONEGO I NIEBIESKIEGO, BRĄZOWEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

pobierz PDF


Firma Remondis Gliwice sp. z o.o. odbiera zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 6 do 22!
W związku z powyższym należy wystawić pojemniki/worki z odpowiednim wyprzedzeniem, przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy!

Odpady wystawione luzem, bądź też w dodatkowych workach i pojemnikach nie stanowiących własność firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane!

W zamian za wystawioną ilość pełnych worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą ilość pustych zgodnie z zasadą "worek za worek"!

UWAGA! Od 1 lipca 2015r. odpady zielne odbierane są co dwa tygodnie w ilości nie większej niż 240l!!! W związku z powyższym firma zostawia tylko 2 worki o pojemności po 120l lub jeden worek w przypadku posiadania brązowego pojemnika.

Odpady komunalne nie wystawione przed posesję nie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę!!!!!!