Firma Remondis Gliwice sp. z o.o. odbiera zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 6 do 22!
W związku z powyższym należy wystawić pojemniki/worki z odpowiednim wyprzedzeniem, przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy!

Odpady wystawione luzem, bądź też w dodatkowych workach i pojemnikach nie stanowiących własność firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane!

W zamian za wystawioną ilość pełnych worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą ilość pustych zgodnie z zasadą "worek za worek"!

Odpady komunalne nie wystawione przed posesję nie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę!!!!!!HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015R.


HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WORKÓW BRĄZOWYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

pobierz PDF

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W WORKACH KOLORU: ŻÓŁTEGO, ZIELONEGO I NIEBIESKIEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

pobierz PDF


Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą ustalona została następująca częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Gliwice zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna (nie więcej niż 2 lokale)
    *odpady zmieszane i ulegające biodegradacji: 1 x 2 tygodnie
    *odpady zebrane selektywnie : 1 x 4 tygodnie

zabudowa wielorodzinna w budynkach parterowych, jednopiętrowych i dwupiętrowych:
    *odpady zmieszane i ulegające biodegradacji: 1 x 1 tydzień
    *odpady zebrane selektywnie: 1 x 2 tygodnie

zabudowa wielorodzinna w budynkach powyżej dwóch pięter:
    *odpady zmieszane i ulegające biodegradacji: 3 x 1 tydzień
    *odpady zebrane selektywnie : 1 x 1 tydzień