UWAGA! Zgodnie z nowym harmonogramem obowiązującym od 1 lipca 2015r. wszystkie odpady segregowane tj. plastik, papier, szkło oraz odpady zielone ulegające biodegradacji odbierane są w tym samym dniu tygodnia ze zwiększoną częstotliwością - raz na dwa tygodnie !!!

NOWE HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2015r.-2016r.


HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

pobierz PDF

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W WORKACH KOLORU: ŻÓŁTEGO, ZIELONEGO I NIEBIESKIEGO, BRĄZOWEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

pobierz PDF


Firma Remondis Gliwice sp. z o.o. odbiera zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 6 do 22!
W związku z powyższym należy wystawić pojemniki/worki z odpowiednim wyprzedzeniem, przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy!

Odpady wystawione luzem, bądź też w dodatkowych workach i pojemnikach nie stanowiących własność firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane!

W zamian za wystawioną ilość pełnych worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą ilość pustych zgodnie z zasadą "worek za worek"!

UWAGA! Od 1 lipca 2015r. odpady zielne odbierane są co dwa tygodnie w ilości nie większej niż 240l!!! W związku z powyższym firma zostawia tylko 2 worki o pojemności po 120l lub jeden worek w przypadku posiadania brązowego pojemnika.

Odpady komunalne nie wystawione przed posesję nie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę!!!!!!