Uwaga! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych dla niektórych nieruchomości jednorodzinnych.

Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z ulic: Sikorskiego, Reymonta, Głogowska, Tatrzańska, Szczęść Boże, Bracka, Węglowa, Karpacka, Sudecka, Gdańska, Baildona, Olszynki, Szczepanowskiego, Bł. Czesława, Przewozowa, Szybowa, Chodźki, Beskidzka, Odlewników, Sołtysia, Wielicka za dzień 07.04.2015r. (wtorek) odbędzie się dnia 04.04.2015r. (sobota). Za utrudnienia przepraszamy.


Firma Remondis Gliwice sp. z o.o. odbiera zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 6 do 22!
W związku z powyższym należy wystawić pojemniki/worki z odpowiednim wyprzedzeniem, przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy!

Odpady wystawione luzem, bądź też w dodatkowych workach i pojemnikach nie stanowiących własność firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane!

W zamian za wystawioną ilość pełnych worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą ilość pustych zgodnie z zasadą "worek za worek"!

Odpady komunalne nie wystawione przed posesję nie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę!!!!!!HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015R.


HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WORKÓW BRĄZOWYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

pobierz PDF

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W WORKACH KOLORU: ŻÓŁTEGO, ZIELONEGO I NIEBIESKIEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

pobierz PDF


Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą ustalona została następująca częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem, który zostanie opracowany przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Gliwice zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna (nie więcej niż 2 lokale)
    *odpady zmieszane i ulegające biodegradacji: 1 x 2 tygodnie
    *odpady zebrane selektywnie : 1 x 4 tygodnie

zabudowa wielorodzinna w budynkach parterowych, jednopiętrowych i dwupiętrowych:
    *odpady zmieszane i ulegające biodegradacji: 1 x 1 tydzień
    *odpady zebrane selektywnie: 1 x 2 tygodnie

zabudowa wielorodzinna w budynkach powyżej dwóch pięter:
    *odpady zmieszane i ulegające biodegradacji: 3 x 1 tydzień
    *odpady zebrane selektywnie : 1 x 1 tydzień