Kontakt

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych - w zakresie gospodarki oraz odbioru odpadów komunalnych:
tel. 32-238-54-22,

tel. 239-13-25
faks: 32-238-54-21
e-mail: uk@um.gliwice.pl

Wydział Podatków i Opłat - w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
tel. 32-239-12-99,
tel./faks: 32-238-54-19
e-mail: po@um.gliwice.pl