Aktualności

Informujemy, iż z dniem 01.01.2020 r. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przekształcił się w Wydział Usług Komunalnych.

Wszelkie zgłoszenia i interwencje należy kierować na adres mailowy uk@um.gliwice.pl