Deklaracja o wysokości opłaty

Formularze dotyczące deklaracji oraz informacje z nią związane dostępne są pod linkiem:

https://bip.gliwice.eu/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi


Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz osoby sprawujące zarząd nad nieruchomościami wielolokalowymi mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Można ją złożyć:
1. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
2. Za pośrednictwem poczty
3. Elektronicznie przy użyciu platformy SEKAP

Formularz deklaracji wraz z załącznikami oraz instrukcję, jak prawidłowo ją wypełnić można także otrzymać w Urzędzie Miejskim.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat pod numerem telefonu 32 238 54 47; pokój 440

 

UWAGA

Złożenie deklaracji nie jest tożsame z obowiązkiem podstawienia pojemników na odpady komunalne.

W tym celu należy kontaktować się z Wydziałem Usług Komunalnych osobiście, drogą elektroniczną lub pod nr tel. 32 238-56-39; 32 238-54-22