Akty prawne

Akty prawne - Ministerstwo Ochrony Środowiska

Dokument w formacie .pdf- Uchwała nr XIII/323/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2016r. (pdf)
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice


Dokument w formacie .pdf- Uchwała nr XIII/324/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2016r. (pdf)
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Dokument w formacie .pdf- Uchwała nr XXVIII/513/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012r. (pdf)
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice


Dokument w formacie .pdf- Uchwała nr XXXII/603/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013 r. (pdf)
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/513/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice

Dokument w formacie .pdf- t.j. uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminachDokument w formacie .pdf- Uchwała II/16/2014 Rady Miasta Gliwice z 18 grudnia 2014 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Dokument w formacie .pdf- Uchwała nr VIII/168/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 lipca 2015r. (pdf)
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty


Dokument w formacie .pdf- Uchwała nr XXXII/605/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. (pdf)
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty


Dokument w formacie .pdf- Uchwała nr XXXIII/615/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013r. (pdf)
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty


Dokument w formacie .pdf- uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłatyDokument w formacie .pdf- t.j. uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłatyDokument w formacie .pdf- Uchwała nr XXXIII/617/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. (pdf)

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dokument w formacie .pdf- uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznejDokument w formacie .pdf- t.j. uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznejDokument w formacie .pdf- Uchwała nr XXXIII/606/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. (pdf)
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Dokument w formacie .pdf- Uchwała nr XXXIII/616/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. (pdf)
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/606/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokument w formacie .pdf- t.j. uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi