Segregacja odpadów

ULOTKA DLA MIESZKAŃCÓW pomagająca segregować odpady znajduje się w linku poniżej

pub/files/ULOTKA_TAK_SEGREGUJ_ODPADY.pdf

 

pub/files/ULOTKA_TAK_SEGREGUJ_ODPADY_EN.pdf

 

pub/files/ULOTKA_TAK_SEGREGUJ_ODPADY_UKR.pdf

 

 

Kontakt ws gospodarki odpadami w Gliwicach - tel. 32 238-54-22 (pokój 376).

Zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez:
1. indywidualne przydomowe kompostowanie odpadów kuchennych i zielonych ulegających biodegradacji powstających w zabudowie jednorodzinnej,
2. zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:
 a) papier,
 b) odpady ulegające biodegradacji,
 c) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
 d) szkło,

3. zbiórkę powstających w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów:
 a) przeterminowane leki i chemikalia,
 b) zużyte baterie i akumulatory,
 c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
 f) zużyte opony

Poza odpadami zbieranymi selektywnie w pojemnikach, nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dotyczy każdego mieszkańca miasta.

Segregacja się opłaca

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce. Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy, nie tylko pieniądze, ale i zasoby naturalne: wodę, energię. Wiele produktów codziennego użytku powstaje dzięki powtórnemu wykorzystaniu posegregowanych odpadów. Z odpadów mogą powstać np: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu. Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Spalanie śmieci w domu jest niebezpieczne. Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów - butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska!

Pamiętaj:


- kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
- wybieraj produkty trwałe,
- wybieraj produkty w dużych opakowaniach,
- unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań,
- zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
- wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
- wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek, a jeśli przynosisz do domu torby foliowe, wykorzystaj je, np. jako worki na śmieci,
- zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu), - do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników,
- zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować,
- jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy,
- unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków,
- zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.


 

Na terenie Miasta Gliwice obowiązuje następująca kolorystyka pojemników oraz worków:

 


 

niebieski (odpady papierowe)

przeznaczony na:
gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz wykonane z nich opakowania.

nie należy wrzucać np.:
kartonów i tektury, które są pokryte folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach ), kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch).
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.

zielony (szkło)

przeznaczony na:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

nie należy wrzucać np.:
porcelany i ceramiki, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych.

Pojemniki szklane po uprzednim opróżnieniu należy wyrzucić bez nakrętek i korków.
Nie wymaga się mycia opakowań szklanych.

żółty (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe)

przeznaczony na:
puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, kartony po mleku i sokach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

nie należy wrzucać np.:
butelek po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach, styropianu, gumy, butelek z dowolną zawartością, puszek po farbach, baterii, opakowań po lekach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

Przed włożeniem ich do pojemnika butelki i puszki należy opróżnić i zgnieść.

W celu zmniejszenia objętości odpadów z tworzyw sztucznych można skorzystać z tzw zgniatarek do butelek plastikowych, które obecnie pojawiły się na rynku.
brązowy ( odpady biodegradowalne)

przeznaczony na np:
skoszoną trawę, chwasty, drobne gałęzie, liście, obierki po ziemniakach, owocach i warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie.

nie należy wrzucać np.:
odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch), płynnych odpadów kuchennych, popiołu.czarny lub szary (odpady komunalne zmieszane)

przeznaczony na:
odpady, których nie można zakwalifikować do któregokolwiek z innych frakcji zbieranych selektywnie, np.: popiół, odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy), styropian, porcelana, lustra.

nie należy wrzucać:
opakowań po farbach, olejach silnikowych, smarach i innych chemikaliach, leków, baterii, sprzętu AGD, zużytych opon.

 

 

 

 

W zabudowie jednorodzinnej do segregacji odpadów komunalnych przeznaczone są worki koloru: niebieskiego, zielonego, żółtego i brązowego. Natomiast na odpady zmieszane oraz biodegradowalne resztki kuchenne przeznaczony jest pojemnik koloru czarnego/szarego!

W zabudowie wielorodzinnej zarówno na odpady segregowane jak i zmieszane przeznaczone są pojemniki w odpowiedniej kolorystyce.

 

Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą bezpłatnie pobrać w siedzibie firmy Remondis w Gliwicach przy ulicy Kaszubskiej 2.


 

ODPADY PRZYJMOWANE OD MIESZKAŃCÓW NA PSZOK:

 

 • odpady zielone
 •  zużyte opony
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe
 •   odpady wielkogabarytowe
 •   chemikalia
 •   zużyte baterie i akumulatory
 •   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 •   odzież i tekstylia

    igły i strzykawki

 •    papier, tworzywa sztuczne,szkło, metal
 •  przeterminowane leki

 

 

Tego typu odpady z nieruchomości zamieszkałych należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów PSZOK, który jest zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej w Gliwicach. Zużyte opony będzie można również dostarczać do punktów serwisowych oraz specjalistycznych punktów gromadzenia odpadów oraz firm posiadających stosowne zezwolenia.

Mieszkańcy korzystający z PSZOK powinni zapoznać się z jego regulaminem 

pub/files/REGULAMIN_PSZOK.pdf

 

Zużyte baterie można również wrzucać do pojemników przygotowanych do ich zbierania w różnych punktach, m.in. w placówkach oświatowych i sklepach, natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać do punktów cyklicznie organizowanych zbiórek lub do punktu sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu.

 

 

Ponadto wywóz odpadów remontowo-budowlanych pochodzących z remontów nieruchomości zamieszkałych można również indywidualnie, na własny koszt, zlecić w firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Wykaz przedsiębiorców dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gliwice.eu w zakładce usługi komunalne.

 

Pole tekstowe: Natomiast przeterminowane leki należy oddać w wyznaczonych na terenie miasta aptekach. 
Wykaz aptek oraz harmonogram zbiórki elektrośmieci dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gliwice.eu w zakładce Ekologia

 

 

Odpady zielone

Odpady biodegradowalne odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej oraz w wielorodzinnej w budynkach,

w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale w ilości 240 l. co dwa

tygodnie (240l. = 1 pojemnik 120l. + 1 worek 120l.)

- w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje

się od 2 do 6 lokali w ilości 240l. raz w tygodniu, jeżeli budynek znajduje się na działce zagospodarowanej zielenią.

(240l. = 1 pojemnik 240l. lub 2 pojemniki 120l.)

Pakiet worków w ilości 26 szt. odpowiadający liczbie dwutygodniowych cykli odbioru w ciągu roku kalendarzowego zostanie dostarczony jednorazowo przez przedsiębiorcę odbierającego odpady za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez właściciela nieruchomości. Pakiet worków może zostać wykorzystany zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w trakcie planowanych 26 odbiorów odpadów lub zgodnie z indywidualnymi potrzebami właściciela nieruchomości z zachowaniem harmonogramu odbioru odpadów.


Pole tekstowe: Odpady biodegradowalne można również:
- kompostować w przydomowych kompostownikach
- oddać bezpłatnie w zorganizowanym na terenie Miasta Gliwice Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Rybnickiej w Gliwicach

grass clipart

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla indywidualnych mieszkańców Miasta Gliwice przy ulicy Rybnickiej na stronie

http://www.skladowiskogliwice.pl/dla-mieszkancow.html

 

ELEKTROŚMIECI

 

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (TYLKO KOMPLETNY):

 

 • ENVIROPOL Sp. z o.o. Gliwice ul Machaników 15 tel. 32 338 38 85; 600-874-173; 666-877-350
 • EKOMAX Sp. z o.o.Gliwice ul. Pszczyńska 206 tel. 32 335-09-33
 • WOSTAL Gliwice ul. Toszecka 3 tel. 32 231-23-19
 • EKO-MET Gliwice ul. Toszecka 3 oraz ul. Świętojańska 76 tel. 032 231-23-19  

 

WYKAZ APTEK ZBIERAJĄCYCH PRZETERMINOWANE LEKI:

pub/files/Wykaz_aptek.doc