Harmonogram wywozu

Firma Remondis Gliwice sp. z o.o. odbiera zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 6 do 22!
W związku z powyższym należy wystawić pojemniki/worki z odpowiednim wyprzedzeniem, przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy!

Odpady wystawione luzem, bądź też w dodatkowych workach i pojemnikach nie stanowiących własność firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane!

W zamian za wystawioną ilość pełnych worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą ilość pustych zgodnie z zasadą "worek za worek"!

Odpady zielone odbierane są co dwa tygodnie w ilości nie większej niż 240l!!! tj. mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej przysługuje jeden pojemnik brązowy i 26 worków na rok (liczone jako 1 worek na 2 tygodnie).

Odpady komunalne nie wystawione przed posesję nie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę!!!!!!

 


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz mycia i dezynfekcji pojemników - zabudowa jednorodzinna w roku 2019:
Baildona_2019_1.pdf
Bojkow_2019_2.pdf
Brzezinka_2019_1.pdf
Czechowice_2019_2.pdf
Kopernik_2019_1.pdf
Labedy_1. 2019.pdf

Labedy_2.2019.pdf
Ligota_Zabrska_2018_1.pdf
Obroncow_Pokoju_2019_1.pdf
Ostropa_2019_1.pdf
Politechnika_2019_1.pdf
Sikornik_2019_2.pdf
Sosnica_2019_1.pdf
Srodmiescie_2019_1.pdf
Stare_Gliwice_2019_1.pdf
Szobiszowice_2019_1.pdf
Trynek_2019_1.pdf
Wilcze_Gardlo.2019.pdf
Wojska_Polskiego_2019_1.pdf
Wojtowa_Wies_2019_1.pdf
Zatorze_2019_1.pdf
Zerniki_2019_2.pdf


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz mycia i dezynfekcji pojemników - zabudowa wielorodzinna w roku 2018:
harmonogram_wielorodzinne_kom_segr_bio_2019_1.xls