Harmonogram wywozu

 

 

 

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA :

 

Baildona

Bojków

Bojków 2

Bojków 3

Brzezinka

Brzezinka 2

Brzezinka 3

Czechowice

Ligota Zabrska- Politechnika- Baildona

Łabędy- Kopernik

Łabędy

Łabędy 2

Łabędy 3

Łabędy 4

Obrońców Pokoju

Obrońców Pokoju 2

Ostropa

Ostropa 2

Ostropa 3

Sikornik - Śródmieście

Sikornik

Sośnica

Sośnica 2

Stare Gliwice - Wojska Polskiego

Stare Gliwice

Szobiszowice

Szobiszowice 2

Trynek

Wilcze Gardło

Wojska Polskiego - Starówka

Wojska Polskiego - Wójtowa Wieś

Wójtowa Wieś

Wójtowa Wieś 2

Wójtowa Wieś 3

Wójtowa Wieś 4

Zatorze - Szobiszowice

Zatorze - Szobiszowice 2

Żerniki - Obrońców Pokoju

Żerniki - Obrońców Pokoju 2

Żerniki

Żerniki 2

 

WYSZUKIWARKA ULIC (ZABUDOWA JEDNORODZINNA)

 

WYSZUKIWARKA ULIC (ZABUDOWA JEDNORODZINNA)

 

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA :

ODBIÓR ODPADÓW, MYCIE POJEMNIKÓW, WIELKOGABARYTY

 

 

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI NA TERENIE MIASTA GLIWICE:

 

Harmonogram zbiórki elektroodpadów

 

Z nieruchomości jednorodzinnych odpady wielkogabarytowe są odbierane na zgłoszenie w terminie uzgodnionym z firmą Remondis pod numerem telefonu /32/ 231-08-58

 

Firma Remondis Gliwice sp. z o.o. odbiera zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 4 do 22!
W związku z powyższym należy wystawić pojemniki/worki z odpowiednim wyprzedzeniem, przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy!

Odpady wystawione luzem, bądź też w dodatkowych workach i pojemnikach nie stanowiących własność firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane!

W zamian za wystawioną ilość pełnych worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą ilość pustych zgodnie z zasadą "worek za worek"!

Odpady zielone odbierane są co dwa tygodnie w ilości nie większej niż 240l!!!

 

Odpady komunalne nie wystawione przed posesję nie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę.