Harmonogram wywozu

 

 

Firma Remondis Gliwice sp. z o.o. odbiera zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 6 do 22!
W związku z powyższym należy wystawić pojemniki/worki z odpowiednim wyprzedzeniem, przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy!

Odpady wystawione luzem, bądź też w dodatkowych workach i pojemnikach nie stanowiących własność firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane!

W zamian za wystawioną ilość pełnych worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą ilość pustych zgodnie z zasadą "worek za worek"!

Odpady zielone odbierane są co dwa tygodnie w ilości nie większej niż 240l!!! tj. mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej przysługuje jeden pojemnik brązowy i 26 worków na rok (liczone jako 1 worek na 2 tygodnie).

Odpady komunalne nie wystawione przed posesję nie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę!!!!!!

 


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz mycia i dezynfekcji pojemników - zabudowa jednorodzinna w roku 2020:


Baildona_2020_1.pdf
Bojkow_2020_2.pdf
Brzezinka_2020_1.pdf
Czechowice_2020_2.pdf
Kopernik_2020_1.pdf
Labedy_1. 2020.pdf

Labedy_2.2020.pdf
Ligota_Zabrska_2020_1.pdf
Obroncow_Pokoju_2020_1.pdf
Ostropa_2020_1.pdf
Politechnika_2020_1.pdf
Sikornik_2020_2.pdf
Sosnica_2020_1.pdf
Srodmiescie_2020_1.pdf
Stare_Gliwice_2020_1.pdf
Szobiszowice_2020_1.pdf
Trynek_2020_1.pdf
Wilcze_Gardlo.2020.pdf
Wojska_Polskiego_2020_1.pdf
Wojtowa_Wies_2020_1.pdf
Zatorze_2020_1.pdf
Zerniki_2020_2.pdf


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych oraz mycia i dezynfekcji pojemników- zabudowa wielorodzinna w roku 2020:


/Harmonogram_wielorodzinne_zmieszane_2020.pdf

/Harmonogram_wielorodzinne_segregacja_2020.pdf

/Harmonogram_wielorodzinne_bio_2020.pdf

/Harmonogram_wielorodzinne_gabaryty_2020.pdf

 

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości jednorodzinnych należy uzgodnić z Firmą Remondis pod nr tel. 032 231-08-58

Odpady odbierane są do miesiąca od dnia zgłoszenia