Harmonogram wywozu

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA (OD LIPCA 2021):


Bojków

Brzezinka, Łabędy

Czechowice, Łabędy

Ligota Zabrska, Politechnika, Baildona

Brzezinka, Stare Gliwice

Łabędy, Kopernik

Obrońców Pokoju, Żerniki

Ostropa, Wójtowa Wieś

Ostropa

Sikornik

Sośnica

Stare Gliwice, Wojska Polskiego

Szobiszowice

Wilcze Gardło, Trynek

Wojska Polskiego, Bojków, Starówka

Wójtowa Wieś 1, Wojska Polskiego 1

Wójtowa Wieś 2, Wojska Polskiego 2

Zatorze

Żerniki 1

Żerniki 2

Śródmieście

Ostropa leśna

 

WYSZUKIWARKA ULIC I DZIELNIC -ZABUDOWA JEDNORODZINNA WSZYSTKIE:

 

Jednorodzinne wszystkie ulice, dzielnice, wyszukiwarka

 

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA (OD STYCZNIA 2022):

ODBIÓR ODPADÓW, MYCIE POJEMNIKÓW, WIELKOGABARYTY

 

 

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI NA TERENIE MIASTA GLIWICE:

 

Harmonogram zbiórki elektroodpadów

 

 

 

 

Z nieruchomości jednorodzinnych odpady wielkogabarytowe są odbierane na zgłoszenie w terminie uzgodnionym z firmą Remondis pod numerem telefonu /32/ 231-08-58

 

Firma Remondis Gliwice sp. z o.o. odbiera zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 4 do 22!
W związku z powyższym należy wystawić pojemniki/worki z odpowiednim wyprzedzeniem, przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy!

Odpady wystawione luzem, bądź też w dodatkowych workach i pojemnikach nie stanowiących własność firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane!

W zamian za wystawioną ilość pełnych worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą ilość pustych zgodnie z zasadą "worek za worek"!

Odpady zielone odbierane są co dwa tygodnie w ilości nie większej niż 240l!!! tj. mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej przysługuje jeden pojemnik brązowy i 26 worków na rok (liczone jako 1 worek na 2 tygodnie).

Odpady komunalne nie wystawione przed posesję nie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę!!!!!!