Menu Zamknij

Deklaracja o wysokości opłaty

Formularze dotyczące deklaracji oraz informacje z nią związane dostępne są pod linkiem:

https://bip.gliwice.eu/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz osoby sprawujące zarząd nad nieruchomościami wielolokalowymi mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Można ją złożyć:

  • W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
  • Za pośrednictwem poczty
  • Elektronicznie przy użyciu platformy ePUAP.

Formularz deklaracji wraz z załącznikami oraz instrukcję, jak prawidłowo ją wypełnić można także otrzymać w Urzędzie Miejskim.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat pod numerem telefonu 32 238 54 47; pokój 440.

UWAGA

Złożenie deklaracji nie jest tożsame z obowiązkiem podstawienia pojemników na odpady komunalne.

W tym celu należy kontaktować się z Wydziałem Usług Komunalnych osobiście, drogą elektroniczną lub pod nr tel. 32 238-56-39; 32 238-54-22

Skip to content