Menu Zamknij

Segregacja odpadów

Ulotka dla mieszkańców pomagająca segregować odpady

(poniżej znajdują się ulotki w języku angielskim oraz ukraińskim):

Ulotka dla mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych dot. prowadzenia przydomowego kompostownika:

Informacja dotycząca gabarytów:

Kontakt ws. gospodarki odpadami w Gliwicach – tel.  32 238-56-39, 32 238-54-22 (pokój 376).

Zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez:

 1. Indywidualne przydomowe kompostowanie odpadów kuchennych i zielonych ulegających biodegradacji powstających w zabudowie jednorodzinnej,
 2. Zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:
  • papier,
  • bioodpady,
  • tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
  • szkło,
 3. Zbiórkę powstających w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów:
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony.

Poza odpadami zbieranymi selektywnie w pojemnikach, nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dotyczy każdego mieszkańca miasta.

Segregacja się opłaca

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce. Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy, nie tylko pieniądze, ale i zasoby naturalne: wodę, energię. Wiele produktów codziennego użytku powstaje dzięki powtórnemu wykorzystaniu posegregowanych odpadów. Z odpadów mogą powstać np: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, a nawet meble czy ubrania. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu. Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Spalanie śmieci w domu jest niebezpieczne. Narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów – butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska!

Pamiętaj!:

 • kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
 • wybieraj produkty trwałe,
 • wybieraj produkty w dużych opakowaniach,
 • unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań,
 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych torebek, a jeśli przynosisz do domu torby foliowe, wykorzystaj je, np. jako worki na śmieci,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu), – do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników,
 • zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować,
 • jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy,
 • unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków,
 • zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.

Na terenie Miasta Gliwice obowiązuje następująca kolorystyka pojemników oraz worków:

niebieski (odpady papierowe)

przeznaczony na:
gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz wykonane z nich opakowania.

nie należy wrzucać np.:
kartonów i tektury, które są pokryte folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach ), kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch).
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.

zielony (szkło)

przeznaczony na:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

nie należy wrzucać np.:
porcelany i ceramiki, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych.

Pojemniki szklane po uprzednim opróżnieniu należy wyrzucić bez nakrętek i korków.
Nie wymaga się mycia opakowań szklanych.

żółty (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe)

przeznaczony na:
puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, kartony po mleku i sokach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

nie należy wrzucać np.:
butelek po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach, styropianu, gumy, butelek z dowolną zawartością, puszek po farbach, baterii, opakowań po lekach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

Przed włożeniem ich do pojemnika butelki i puszki należy opróżnić i zgnieść.

W celu zmniejszenia objętości odpadów z tworzyw sztucznych można skorzystać z tzw zgniatarek do butelek plastikowych, które obecnie pojawiły się na rynku.

brązowy ( bioodpady)

przeznaczony na np:
skoszoną trawę, chwasty, drobne gałęzie, liście, obierki po ziemniakach, owocach i warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie.

nie należy wrzucać np.:
odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch), płynnych odpadów kuchennych, popiołu.

czarny lub szary (odpady komunalne zmieszane)

przeznaczony na:
odpady, których nie można zakwalifikować do któregokolwiek z innych frakcji zbieranych selektywnie, np.: popiół, odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy), styropian, porcelana, lustra.

nie należy wrzucać:
opakowań po farbach, olejach silnikowych, smarach i innych chemikaliach, leków, baterii, sprzętu AGD, zużytych opon.

W zabudowie jednorodzinnej do segregacji odpadów komunalnych przeznaczone są worki koloru: niebieskiego, zielonego, żółtego. Na odpady zmieszane pojemniki koloru czarnego oraz na bioodpady – brązowego.

W zabudowie wielorodzinnej zarówno na odpady segregowane jak i zmieszane przeznaczone są pojemniki w odpowiedniej kolorystyce.

Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (papier, plastik, szkło) mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą bezpłatnie pobrać w siedzibie firmy Remondis w Gliwicach przy ulicy Kaszubskiej 2.


ODPADY PRZYJMOWANE OD MIESZKAŃCÓW NA PSZOK:

 • odpady zielone,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odzież i tekstylia,
 • igły i strzykawki,
 • papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal,
 • przeterminowane leki.

Tego typu odpady z nieruchomości zamieszkałych należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów PSZOK, który jest zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej w Gliwicach. Zużyte opony będzie można również dostarczać do punktów serwisowych oraz specjalistycznych punktów gromadzenia odpadów oraz firm posiadających stosowne zezwolenia.

Mieszkańcy korzystający z PSZOK powinni zapoznać się z jego regulaminem


UWAGA nowe godziny funkcjonowania PSZOK

Na wniosek mieszkańców zmienione zostały godziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) oraz Punktu Drugie Życie Rzeczy

Punkty są czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00, a w soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00.

Zużyte baterie można również wrzucać do pojemników przygotowanych do ich zbierania w różnych punktach, m.in. w placówkach oświatowych i sklepach, natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać do punktów cyklicznie organizowanych zbiórek lub do punktu sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu.

Ponadto wywóz odpadów remontowo-budowlanych pochodzących z remontów nieruchomości zamieszkałych można również indywidualnie, na własny koszt, zlecić w firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Wykaz przedsiębiorców dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gliwice.eu w zakładce usługi komunalne.


Odpady zielone

Bioodpady odbierane są:

– w zabudowie jednorodzinnej oraz w wielorodzinnej w budynkach,

w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale w ilości 240 l. co dwa

tygodnie (pojemniki 240l. lub 2 x 120l.  )

– w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje

się od 2 do 6 lokali w ilości 240l. raz w tygodniu, jeżeli budynek znajduje się na działce zagospodarowanej zielenią.

(240l. = 1 pojemnik 240l. lub 2 pojemniki 120l.)


Szczegóły dotyczące funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla indywidualnych mieszkańców Miasta Gliwice przy ulicy Rybnickiej na stronie

https://pzogliwice.pl/

ELEKTROŚMIECI

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (TYLKO KOMPLETNY):

 • ENVIROPOL Sp. z o.o. Gliwice ul Mechaników 15 tel. 32 338 38 85;  888-092-093
 • EKOMAX Sp. z o.o.Gliwice ul. Pszczyńska 206 tel. 32 335-09-33
 • WOSTAL Gliwice ul. Toszecka 3 tel. 32 231-23-19
 • EKO-MET Gliwice ul. Toszecka 3 oraz ul. Świętojańska 76 tel. 032 231-23-19  

WYKAZ APTEK ZBIERAJĄCYCH PRZETERMINOWANE LEKI:

Skip to content