Menu Zamknij

Harmonogram wywozu

ZABUDOWA JEDNORODZINNA :

WYSZUKIWARKA ULIC (ZABUDOWA JEDNORODZINNA)

ZABUDOWA WIELORODZINNA :

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI NA TERENIE MIASTA GLIWICE:

Sprzęt elektroniczny oraz elektryczny powinien być kompletny, dostarczany do miejsca zbiórki w dniach i godzinach jej realizacji wskazanych w harmonogramie.

Nie dopuszcza się wcześniejszego składowania elektroodpadów we wskazanych miejscach.

Przedsiębiorcą realizującym zbiórki jest Firma Remondis Gliwice sp. o.o.


WIELKOGABARYTY Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

Z nieruchomości jednorodzinnych odpady wielkogabarytowe są odbierane na zgłoszenie w terminie uzgodnionym z firmą Remondis pod numerem telefonu /32/ 231-08-58

Firma Remondis Gliwice sp. z o.o. odbiera zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 4 do 22!
W związku z powyższym należy wystawić pojemniki/worki z odpowiednim wyprzedzeniem, przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy!

Odpady wystawione luzem, bądź też w dodatkowych workach i pojemnikach nie stanowiących własność firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane!

W zamian za wystawioną ilość pełnych worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą ilość pustych zgodnie z zasadą „worek za worek”!

Odpady zielone odbierane są co dwa tygodnie w ilości nie większej niż 240l!!!

Odpady komunalne nie wystawione przed posesję nie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę.

Skip to content