Menu Zamknij

Harmonogram wywozu

WYSZUKIWARKA ULIC (ZABUDOWA JEDNORODZINNA NA ROK 2024)

ZABUDOWA WIELORODZINNA (NA ROK 2024):

HARMONOGRAM ZBIÓREK ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (NA ROK 2024)


WIELKOGABARYTY Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

Z nieruchomości jednorodzinnych odpady wielkogabarytowe są odbierane na zgłoszenie w terminie uzgodnionym z firmą Remondis pod numerem telefonu /32/ 231-08-58

Firma Remondis Gliwice sp. z o.o. odbiera zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 4 do 22!
W związku z powyższym należy wystawić pojemniki/worki z odpowiednim wyprzedzeniem, przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy!

Odpady wystawione luzem, bądź też w dodatkowych workach i pojemnikach nie stanowiących własność firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane!

W zamian za wystawioną ilość pełnych worków przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą ilość pustych zgodnie z zasadą „worek za worek”!

Odpady zielone odbierane są co dwa tygodnie w ilości nie większej niż 240l!!!

Odpady komunalne nie wystawione przed posesję nie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę.

Skip to content