Menu Zamknij

UWAGA, pojemnik BIO zamiast worków

ZMIANA OD 1 LIPCA 2022 R.

Do nieruchomości jednorodzinnych nie będą dostarczane worki na bioodpady.

W zamian od 1 lipca będą mogli Państwo otrzymać drugi pojemnik brązowy o pojemności 120 l. lub wymienić obecnie użytkowany na większy o pojemności 240 l. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerami telefonów:

32 238-54-22; 238-56-39; 239-13-25

Powyższa zmiana nie zmieni oddawanych z nieruchomości jednorodzinnych pojemności bioodpadów, nadal zachowana zostanie pojemność 240l. raz na 2 tygodnie, podobnie jak było w przypadku worków. Zmiana dostosowana została do zapisów uchwały Rady Miasta nr XXXIII/698/2022 oraz ma na uwadze względy ekologiczne. Wyeliminowanie worków znacznie poprawi parametry bioodpadu oddawanego do  kompostowni. Obecnie worki stanowią  istotny problem dla kompostowni w zakresie doczyszczania odbieranego materiału. Dostarczone na kompostownie odpady biodegradowalne zebrane w workach, są poddawane procesom rozdrobnienia i przesiania, w wyniku tego kawałki folii pochodzące z tych worków przedostają się wraz z materiałem właściwym do kompostowania co konsekwencji ma negatywny wpływ na cały proces oraz końcowo na parametry uzyskanego produktu.

Skip to content